I. évfolyam 1.szám 2012. szeptember 8.

 

Tisztelt Szülők! Kedves Diákok!

 

Ebben a tanévben új szemlélettel, új módszerekkel szeretnénk  iskolai oktató-nevelő munkánkat hatékonyabbá tenni. Ennek egyik eleme az Iskolai Hírlevél, amely rendszeres tájékoztatást ad az iskolai életről, az aktuális eseményekről, valamint tartalmazza a gyermekekkel kapcsolatos személyes ügyek intézéséhez szükséges információkat.

     Mindennapi munkánkhoz sok örömet, jó egészséget,

közösen elért és megélt sikereket, optimizmust,  kitartást kívánunk!

                                                                   Iskolavezetés

 

Őszi táborozás

 

Folyamatosan keressük a pályázati lehetőségeket növendékeink számára. Első sikeres pályázatunk eredményét szeptember 5-én kaptuk meg:

Az Erzsébet-program keretében 40 diákunk vehet részt őszi táborozáson!

Szeptember 10-én, hétfőn indulnak tanulóink Fonyódligetre az Erzsébet-táborba, ahol négy napot töltenek Balázs Zsuzsanna, Gregorné Rácz Ildikó, Tóthné Balázs Edit pedagógusok felügyeletével.

Pedagógusok elérhetősége, fogadóórák időpontja

 

Tisztelt Szülők!

 

Mielőtt fogadóórára mennének, telefonon egyeztessenek a pedagógussal, mert helyettesítés esetén nem tudják fogadni Önöket.

 

Tanári telefonszáma: 29/628-132

 

 

Pedagógus neve

 

Telefonszám

Fogadóóra

Acsai László

 

30/5141 170

péntek       11.00-11.45

Balázs Zsuzsanna

 

29/429-326

csütörtök    10.00-10.45

Bókáné

Szálka Nikolett

30/5446 558

kedd              8.55-9.40

Csatlós Anna

 

29/628-132

csütörtök    10.00-10.45

Csereyné

Varró Magdolna

20/5660 622

szerda 11.55-12.40

Gregorné

Rácz Ildikó

30/5187 971

szerda 8.00-8.45

Gyenes Vendelné

 

29/628-132

hétfő 11.55-12.40

Keczölné

Fekete Ilona

29/628-132

kedd 10.00-10.45

Konczné

Márton Dorottya

30/3006 691

 

Konczné

Somogyi Edit

29/628-132

hétfő 12.50-13.35

Kovácsné

Gyarmathi Krisztina

70/5448 744

csütörtök 11.00-11.45

Laczkó Éva igh.

 

30/5959 337

hétfő 10.00-10.45

Mikusné

Nagy Magdolna

29/628-132

szerda 11.55-12.40

Mosonyi Ferenc

 

29/628-132

kedd 12.50-13.35

Ofelláné

Horváth Bernadett

 

30/2971 363

szerda 10.00-10.45

Palyagáné

Keczöl Anita

30/2842 120

kedd 10.00-10.45

Pap Éva

 

30/3707 356

kedd 12.40-13.35

Sótiné

Laczkó Gabriella

30/4455 629

hétfő 8.55-9.40

Szabóné

Lelik Mónika ig.

20/9940 142

hétfő 8.00-8.45

Szabóné

Varró Julianna

29/628-132

hétfő 8.55-9.40

Tóthné

Balázs Edit

30/5217 571

csütörtök 11.55-12.40

Tóthné

Jámbor Éva

29/429-084

hétfő 10.00-10.45

Tóthné

Török Edit

29/628-132

hétfő 11.00-11.45

Varró Vivien

 

29/628-132

kedd 11.55-12.40

Varróné

László Ilona

29/429-354

hétfő 10.00-10.45

 

 

Iskolatitkár: Faragó Éva

 

Ügyintézés mindennap 10-16 óráig.

 

Szeptemberi programok

 

szeptember 6.Diákönkormányzat (DÖK) alakuló értekezlet

szeptember 8. Úri „Libaterelő” túra, természetjáró kirándulás

 

szeptember 3-14. Szülői értekezletek

szeptember 10-13. Erzsébet-tábor Fonyódligeten

 

szeptember 10-14. Témahét projektmódszerrel: A Kárpát-medence természeti értékei és kulturális öröksége

 

szeptember 11. Lúdtalpszűrés

 

szeptember 14. (tervezett időpont) TIGÁZ rendhagyó környezetóra negyedikeseknek

 

szeptember 19. Mesemarathon

 

szeptember 24-25. Gyümölcsnap az alsó és felső tagozatosok részére

szeptember 3.hete Kerékpártúra felső tagozatosoknak

 

Hétfőtől (szept.10.) indul az étkezés és a napközi, kezdődnek a  rehab. órák és a fejlesztő órák.

 

A szakköri jelentkezéseket hétfőig kérjük leadni!

 

A következő Iskolai Hírlevél szeptember 22-én jelenik meg.

Októberi előzetes:

Október 2-3. Fotózás (Héjja László)

Október 5. Pályaválasztási börze Sülysápon 14 középiskola bemutatkozásával (ingyenes) 7.-8. osztályos tanulóknak és szüleiknek ajánljuk!