Közzétételi lista 2017/18

Közzétételi lista

A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. § alapján.

Kókai Kossuth Lajos Általános Iskola

2243 Kóka, Dózsa György út 3.

tel.: 06-29-628-130,   titkárság: 06-29-628-131

e-mail: klaiami@monornet.hu

honlap: www.kokasuli.hu

OM azonosító: 032522

 

  1. A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége

 

végzettség

szakképzettség

munkakör,

beosztás

alkalmazás

tantárgyfelosztás

1.

egyetem

testnevelés szakos tanár

tanár
intézményvezető-helyettes

teljes állású

testnevelés 4-8-ig

 

2.

egyetem

tanító, könyvtár és művelődésszervező szakkollégium, sonderpedagógus,                        inkluzív nevelés okleveles tanára

tanító

teljes állású

osztálytanító

 

3.

főiskola

tanító, testnevelés szakkollégium, természetismeret műveltségterület, aerobik sportoktató

tanár

teljes állású

osztályfőnök

természetismeret 6.

testnevelés  3. 4. 6.

4.

egyetem

biológia-környezettan szakos tanár

tanár

teljes állású

biológia 7-8

fizika 7-8

kémia 7-8.

osztályfőnök

5.

főiskola

sportszervező, labdarúgó edző

tanár

teljes állású

testnevelés 2., 5-8.

6.

főiskola

tanító, orosz nyelv szakkollégium

tanító

teljes állású

osztálytanító

7.

főiskola

tanító

tanító

teljes állású

osztálytanító

8.

főiskola

tanító, ének szakkollégium, közoktatás vezető

tanító

intézményvezető-helyettes

teljes állású

ének 1-3.                

9.

egyetem

tanító, matematika és informatika műveltségterület, okleveles pedagógia-informatika tanár

tanár

teljes állású

matematika 7. informatika 5-8 osztályfőnök

10.

főiskola

általános iskolai tanító ének szakkollégiumi képzéssel

tanító

teljes állású

napközi

11.

főiskola

magyar nyelv és irodalom szakos tanár

tanár

teljes állású

magyar 5.7.    történelem 5.   osztályfőnök

12.

főiskola

magyar – orosz – német szakos tanár

tanár

teljes állású

magyar 6. 8.

német 6. 8.

13.

főiskola

magyar nyelv és irodalom, történelem szakos tanár, könyvtár szak

tanár

teljes állású

történelem 6-8.

technika 5-7

etika 6-8.

osztályfőnök

14.

főiskola

tanító

tanító

teljes állású

osztálytanító

15.

főiskola

tanító,                                  szakvizsgázott pedagógus

tanító

teljes állású

osztálytanító

16.

főiskola

katolikus hittanár

tanító

teljes állású

napközi

17.

egyetem

angol nyelv és irodalom szakos tanár, történelem szakos tanár

tanár

teljes állású

angol 4-8.        történelem 5.7. osztályfőnök

18.

főiskola

tanító, technika szakkollégium

tanító

teljes állású

osztálytanító

19.

főiskola

matematika szakos tanár

tanár

óraadó

matematika 8.

 

20.

egyetem

ének, okleveles német nyelv és irodalom szakos bölcsész és tanár, anglisztika

tanár

teljes állású

ének 4-8.

német 4.                     tanulószoba

21.

egyetem

tanító, ének szakkollégium, hittanár, okleveles etikatanár

tanító

teljes állású

osztálytanító

erkölcstan 6. 8.

22.

főiskola

tanító,                                          közoktatás vezető

tanító

teljes állású

osztálytanító

 

23.

főiskola

sportmenedzser, labdarúgó edző

tanár

teljes állású

testnevelés 1. 4. 5-8.

24.

főiskola

tanító, testnevelés szakos tanár, közoktatás vezető

tanár, intézményvezető

teljes állású

testnevelés 8.

tánc 8.

 

25.

főiskola

angol – földrajz - rajz szakos tanár, szakvizsgázott pedagógus

tanár

teljes állású

angol 4-8.

hon –és népismeret 5-6. földrajz 8.

osztályfőnök

26.

főiskola

német-rajz-földrajz szakos tanár

tanár

teljes állású

német 5. 7.

földrajz 7-8 természetismeret 5-6.

rajz 5-8

27.

főiskola

tanító, angol műveltségterület

tanító

teljes állású

osztálytanító            

 

 

 

2. A nevelő – oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége és szakképzettsége

 

végzettség

szakképzettség

munkakör,

beosztás

alkalmazás

1.

érettségi

iskolatitkár, ügyintézőtitkár

iskolatitkár

teljes állású

2.

érettségi

pedagógiai asszisztens

pedagógiai asszisztens

részmunkaidő

 

3.Országos mérés, értékelés eredményei

 

6. évfolyam

 

SZÖVEGÉRTÉS

MATEMATIKA

TANÉV

iskolánk

községek

országos

iskolánk

községek

országos

2010-2011

1402

1408

1465

1421

1437

1486

2011-2012

1419

1412

1472

1403

1435

1489

2012-2013

1499

1428

1497

1474

1436

1489

2013-2014

1511

1430

1481

1535

1456

1491

2014-2015

1419

1424

1488

1477

1448

1497

2015-2016

1433

1425

1494

1441

1432

1486

 

 

 

8. évfolyam

 

SZÖVEGÉRTÉS

MATEMATIKA

TANÉV

iskolánk

községek

országos

iskolánk

községek

országos

2010-2011

1516

1513

1577

1509

1550

1601

2011-2012

1512

1494

1567

1518

1549

1612

2012-2013

1441

1493

1555

1492

1558

1620

2013-2014

1553

1497

1557

1670

1570

1617

2014-2015

1540

1494

1567

1542

1555

1618

2015-2016

1559

1499

1568

1640

1537

1597

 

 

4.Az intézmény lemorzsolódási, évismétlési mutatói

tanév

2012-13

2013-14

2014-15

2015-16

2016-17

2017-2018

évismétlők száma

5

21

21

5

15

17

 

 

 

5.Szakkörök igénybevételének lehetősége

Zene szakkör

7. évf.

Sipos Annamária

Angol kezdő

2. évf.

Varró Vivien

Angol haladó

3. évf.

Varró Vivien

Kosárlabda

5-8. évf.

Bugyi Gábor

Szivacskézilabda

1-4. évf.

Béky Imréné

Sportszakkör

2-8. évf.

Szathmári Márton

Labdarúgás

1-2. évf.

Szathmári Márton

Labdarúgás

3-4. évf.

Szathmári Márton

Labdarúgás

5-6. évf.

Bugyi Gábor

Labdarúgás

7-8. évf.

Bugyi Gábor

Iskolarádió

alsó tag.

Konczné Márton Dorottya

Dráma

alsó tag.

Konczné Márton Dorottya

Kézműves

1-4-ig

Mikusné Nagy Magdolna

Kézműves

5-8-ig

Tóthné Balázs Edit

Informatika

5-8-ig

Hajduné Sárközi Erzsébet

Német

5-8-ig

Keczölné Fekete Ilona

 

6. Hétvégi házi feladatok szabályai, iskolai dolgozatok szabályai

A Pedagógiai programban található meg.

 

7.Iskolai tanév helyi rendje

Az SZMSZ-ben található meg.

 

8. Iskolai osztályok száma, az egyes osztályokban a tanulók száma

1.a

19

 

1.
évfolyam

37

 1.b

18

2.a

17

2.b

17

2.
évfolyam

51

2.c

17

3.a

18

3.
évfolyam

37

3.b

19

4.a

25

4.
évfolyam

48

4.b

23

         

Összesen alsó évfolyam:

          173

       

5.a

25

 

5.
évfolyam

51

5.b

26

6.a

20

6.
évfolyam

42

6.b

22

7.a

21

7.
évfolyam

43

7.b

22

8.a

18

8.
évfolyam

37

8.b

19

         

Összesen felső évfolyam:

        173

         

Összesen:

346

 

 

Napközis csoportok száma: 2

1. csoport: 29 fő

2. csoport: 29 fő

 

Tanulószobai csoportok száma: 1

1. csoport:  21 fő

9. Az iskolába jelentkező tanulók felvétele és átvétele

 A Pedagógiai programban található meg.