Munkaterv 2018/2019

                                   
 
 
Munkaterv
2018/2019
Kókai Kossuth Lajos Általános Iskola
OM:032522
PF0401
Készítette:
Szekeres-Laczkó Éva
 intézményvezető
 
 
 
 
„A sikerhez nem visz föl lift. Keresd a lépcsőházat!”
 
Tartalom
 
 
1.      Jogszabályi háttér 4
Külső szabályozók: 4
- a 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről, és annak módosításai, 4
- a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról, 4
- a 13/2018. (VI.14.) EMMI rendelet a 2018/2019. tanév rendjéről alapján. 4
Belső szabályozók: 4
- Pedagógiai Program, 4
- Szervezeti és Működési Szabályzat, 4
- továbbképzési program és a beiskolázási terv. 4
- házirend. 4
2.      Tanév helyi rendje. 4
3. Tanulói létszámadatok, tanulócsoportok, bontások: 5
4.Tárgyi feltételek. 7
5. Személyi feltételek biztosítása. 8
6. Oktatásszervezés. 11
7. A tanév legfontosabb pedagógiai célkitűzései, feladatai 12
8. Kiemelt iskolai ünnepek, rendezvények, programok a tanév folyamán. 13
9. Mérés, értékelés a tanév folyamán. 14
10. Éves önértékelési terv. 15
11.Kapcsolattartás a szülőkkel 16
12. A 6 pedagógiai célú tanítás nélküli munkanap felhasználása. 17
13.Tantestületi és munkaértekezletek. 17
14.  A középfokú iskolai felvételi eljárás lebonyolításának ütemezése a 2018/2019. tanévben a 13/2018. (VI.14.) EMMI rendelet 2. melléklete alapján. 19
15.Havi bontású munkaterv. 21
Augusztus. 21
Szeptember 22
Október 24
November 25
Január 27
Február 28
Március 29
Április 30
Május 31
Június 32

 

 1. Jogszabályi háttér 

Külső szabályozók:

 - a 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről, és annak módosításai,

- a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról,

 - a 13/2018. (VI.14.) EMMI rendelet a 2018/2019. tanév rendjéről alapján.
 
Belső szabályozók:

- Pedagógiai Program,

 - Szervezeti és Működési Szabályzat,

- továbbképzési program és a beiskolázási terv

- házirend.
 
 

 1. Tanév helyi rendje

 

 • A tanév, tanítási év (szorgalmi idő) első tanítási napja 2018. szeptember 3. (hétfő), utolsó tanítási napja 2019. június 14. (péntek). Tanítási napok száma 181 nap. A szorgalmi idő első féléve 2019. január 25-ig (péntek) tart. A félévi értesítők kiosztása: 2019. február 01. (péntek).  
 • Tanítási szünetek:
 • Az őszi szünet: 2018. október 27-től november 4-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap 2018. október 26. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2018. november 5. (hétfő).
 • A téli szünet: 2018. december 22-től 2019. január 2-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap 2019. december 21. (péntek)  a szünet utáni első tanítási nap 2018. január 3. (csütörtök).
 • A tavaszi szünet 2019. április 18-től 2019. április 23-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap 2019. április 17. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap 2019. április 24. (szerda).

 

 • Országosan elrendelt munkanap áthelyezések:

 
Az országosan egységesen elrendelt munkanap-áthelyezést - a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 30. § (1) bekezdése értelmében - a nevelési-oktatási intézményekben is alkalmazni kell.
 

 • 2018. évi munkaszüneti napok körüli - a naptár szerinti munkarendtől való eltéréssel járó - munkarend a következő 9/2017. (V.19.) NGM rendelet alapján/:

 
2018. október 13. szombat munkanap – 2018. október 22. hétfő pihenőnap
2018. november 10. szombat munkanap – 2018. november 2. péntek pihenőnap
2018. december 1. szombat munkanap – 2018. december 24. hétfő pihenőnap
2018. december 15. szombat munkanap – 2018. december 31. hétfő pihenőnap
 
 

 • 2019. évi munkaszüneti napok körüli - a naptár szerinti munkarendtől való eltéréssel járó - munkarend a következő 6/2018. (VIII.23.) PM rendelet alapján:

 
                   A 2018-2019-es tanévet nem érinti munkanap áthelyezéssel.
 

3. Tanulói létszámadatok, tanulócsoportok, bontások:
 
 
Tanulók létszáma: 329 fő
Alsó tagozat létszáma: 164 fő
Felső tagozat létszáma: 165 fő
 
Ebből:
BTMN tanuló: 44 fő
SNI tanuló (2 főnek számít): 14 fő
Hátrányos helyzetű tanulóink száma: 31 fő
Halmozottan hátrányos helyzetű tanulóink száma: 28 fő
RGYV 2016.08.27-én érvényes: 68 fő                 
Évismétlők száma: 10 fő /+2 fő 1. évfolyamon/           
Sikeresen javítóvizsgázók: 12 fő
HÍD programban tanul tovább: 7 fő  
 
Tanulószobás-napközis csoportok száma: 2
Napközi I. csoport: 27 fő
Napközi II. csoport: 32 fő
Fölső tagozaton a tanulószobás foglalkozásokat a betöltetlen álláshelyek miatt nem tudjuk ellátni.
 
Tanulócsoportok száma:
 

 1. osztály: /3.évfolyamon 3 osztály/

napközi: 2 csoport
 
Terembeosztás:
1.a- 11. 1.b- 14. 
2.a- 17.  2.b-16 .
3.a- 19.  3.b- 20. 3.c-15.
4.a- 13.  4.b- 18.
 
5.a- 3.   5.b- 2.
6.a- 4.  6.b- 5
7.a- 8.  7.b- 6.
8.a- 7.  8.b- 9.
 
Napközis termek:
Napközi I. csoport: 11. terem
Napközi II. csoport 16. terem
 
Csoportbontások:

 1. Képességek szerinti bontásban tanítjuk:
 • magyar nyelv és irodalmat:
 • 6. évfolyam, 7. évfolyamon, 8. évfolyamon
 • matematikát:
 •  6. évfolyamon, 7. évfolyamon, 8. évfolyamon
 • angol nyelvet:
 • 6. évfolyamon, 7. évfolyamon, 8. évfolyamon
 • rajzot:
 • 8. évfolyamon

 

 1. Nemek szerinti bontásban:
 • testnevelést:
 • 5. évfolyamon 6. évfolyamon, 7. évfolyamon, 8. évfolyamon
 • technikát:
 • 5. évfolyamon 6. évfolyamon

4.Tárgyi feltételek
 
Az intézményünkben az oktatási-nevelési feladatokat, az étkeztetést a következő épületekben látjuk el:

 • iskola épülete,
 • sportcsarnok,
 • művelődési ház,
 • ebédlő.

 
 
Nyári munkálatok:

 • tantermek, folyosók, lépcsőház tisztasági festése, szükség szerint.
 • viharok okozta károk megszüntetése
 • alsós udvaron szaletli, csúszdák, hinták felállítása az iskola szülői szervezetének segítségével
 • folyamatban van színes napvitorlák felállítása

 
 
Eszközök:

 • intézményünk a 20/2012. EMMI rendeletben meghatározott, kötelező eszköz-és felszerelési jegyzékben leírtakkal rendelkezik.

 

5. Személyi feltételek biztosítása
 
Dolgozói létszámadatok:

 • Pedagógus álláshelyek száma: 28,5 álláshely

 
tanító:  10 fő 
tanár:   14 fő
üres álláshely: 4,5 fő
óraadó: 6 fő

 • Pedagógiai munkát segítő (iskolatitkár, ped. assz.): 2 fő

 

Név

végzettség

alsó tagozat

felső tagozat

 1.  

Acsai László

testnevelés, int.vez.h.

 

1.

 1.  

Balázs Zsuzsanna

tanító, 2.a, fejlesztő

1.

 

 1.  

Béky Imréné

tanító, term.ism.-testnevelés szakkollégium

 

2.

 1.  

Besenyői Viktória

biológia-fizika-kémia
oszt.f. 5.b

 

3.

 1.  

Bugyi Gábor

testnevelés
oszt.f. 8.a

 

4.

 1.  

Doktorcsik Tünde

 tanító, 3.c

2.

 

 1.  

Csereyné Varró Magdolna

tanító, 4.a

3.

 

 1.  

Gregorné Rácz Ildikó

tanító, int.vez.h.

4.

 

 1.  

Hajduné Sárközi Erzsébet

tanító-matematika szakkoll.,
informatika tanár

 

5.

 1.  

Juhászné Nyevelka Andrea

magyar- történelem; oszt.. 6.b

 

6.

 1.  

Kecser György

magyar-történelem, erkölcstan; oszt.f.7.b

 

7.

 1.  

Kecser Györgyné

tanító, 2.b

5.

 

 1.  

Laczkó Andrea

angol-történelem
oszt. f. 6.a

 

8.

 1.  

Lőrinczné Rózsa Krisztina Mirtill

tanító, 1.a, informatika műv.ter.

6.

 

 1.  

Mikusné Nagy Magdolna

tanító, 1.b, technika szakkoll.

7.

 

 1.  

Palyagáné Keczöl Anita

német-olasz-magyar

 

9.

 1.  

Sótiné Laczkó Gabriella

tanító, 4.b, erkölcstan tanár

8.

 

 1.  

Szalainé Ollé Mónika

tanító, 3.b

9.

 

 1.  

Szekeres-Laczkó Éva

testnevelés, tánc, minőségfejlesztés tanár, int.vez.

 

10.

 1.  

Tóthné Balázs Edit

angol-földrajz-hon-és népism.- rajz
oszt.f. 5.a

 

11.

 1.  

Tóthné Jámbor Éva

term.ism.- rajz-földrajz-német

 

12.

 1.  

Tumpechné Nagy Erzsébet

matematika-testnevelés
oszt.f. 7.a

 

13.

 1.  

Varró Vivien

tanító, 3.a, angol műv.ter.

10.

 

 1.  

Vér Márta

matematika-orosz, etika;
oszt.f. 8.b

 

14.

 1.  

Lukács Dániel

testnevelés

óraadó

 

 1.  

Bátonyi Zsófia

ének-zene

óraadó

 

 1.  

Nagy Lajosné

tanító, napközi

óraadó

 

 1.  

Molnár Réka

gyógypedagógus

óraadó

 

 1.  

Pankotai Katalin

konduktor

óraadó

 

 1.  

Molnár Patrícia

ped.assz.

 

 

 1.  

Faragó Éva

iskolatitkár

 

 

 
 
 
Személyi változások a nyár folyamán

 • Konczné Márton Dorottya Monoron folytatja munkáját.
 • Konczné Szűcs Erzsébet kolléganő Dányban lesz hitoktató.
 • Sipos Annamária Tápiószecsőn folytatja munkáját.
 • Szathmári Márton Tápiószecsőn folytatja munkáját.
 • Varró Éva középiskolában fog dolgozni Pécelen.
 • Ofelláné Horváth Bernadett már nem tud jönni óraadóként személyes okok miatt.
 • Keczölné Fekete Ilona megkezdte felmentési idejét nyugdíjazása előtt.
 • Horváthné Gyárfás Erzsébet megkezdte felmentési idejét nyugdíjazása előtt.

.
Új kollégák:

 • Lőrinczné Rózsa Krisztina Mirtill
 • Tumpechné Nagy Erzsébet
 • Lukács Dániel
 • Nagy Lajosné
 • Bátonyi Zsófia
 • Fábosné Józsa Zsuzsanna
 • Molnár Patrícia pedagógiai asszisztens

A betöltetlen álláshelyekhez kapcsolódó órákat helyettesítéssel oldjuk meg. Az álláshelyeket folyamatosan hirdetjük.
A 2018-2019-es tanév I. félévében tanulmányokat folytató pedagógusok:
 

 • Balázs Zsuzsanna: közoktatási vezető szakvizsga
 • Juhászné Nyevelka Andrea történelem mester szak
 • Varró Vivien: közoktatási vezető szakvizsga
 • Vér Márta: matematika mester szak

A tanév közben induló képzéseket folyamatosan követjük, és erről a kollégákat tájékoztatjuk.
 
 
Tantestületen belüli felelősök, tisztségviselők:
 
Iskolavezetés: iskolánk három magasabb vezető, egy intézményvezető és két intézményvezető-helyettes irányításával működik.
 
Munkaközösség-vezetők:
            alsós:  Balázs Zsuzsanna
felsős: Tóthné Balázs Edit
minőségfejlesztés: Laczkó Andrea
reál munkaközösség: Besenyői Viktória
A munkaközösségek saját munkatervvel rendelkeznek, ennek alapján tervezik, bonyolítják és értékelik majd éves munkájukat.
 
Egyéb irányítói feladatot ellátók:

 • DÖK segítő felsős: Béky Imréné /II.félév/
 • DÖK segítő alsós: Varró Vivien, /I.félév/
 • munkavédelmi felelős: Acsai László
 • balesetvédelmi és tűzvédelmi felelős: Varró Vivien
 • kompetencia-mérés felelős: Acsai László
 • Lőrinczné Rózsa Krisztina mentora Mikusné Nagy Magdolna

 
 
Iskolai feladattal megbízott felelősök:
DIFER mérés koordinálója: Balázs Zsuzsanna
Tankönyvfelelős: Faragó Éva
Könyvtáros: Balázs Zsuzsanna

6. Oktatásszervezés
 
 Összes óratömeg: 683,5 óra

 • Tanítási órákra felhasznált óraszám: 499 óra
 • Tanórán kívüli óraszám: 141,5 óra
 • Órakedvezmények: 43 óra
 • Az intézményben biztosított szakkörök: 12 óra

 

 • tömegsport (Béky Imréné)
 • labdarúgás (Bugyi Gábor)
 • szertorna (Lukács Dániel)
 • énekkar (Gregorné Rácz Ildikó)
 • kézműves (Mikusné Nagy Magdolna)
 • kézműves (Tóthné Balázs Edit)
 • hon és népismereti (Tóthné Balázs Edit)
 • német haladó (Palyagáné Keczöl Anita)
 • iskolarádió (Szalainé Ollé Mónika)
 • informatika (Lőrinczné Rózsa Krisztina)
 • angol szakkör (Varró Vivien)
 • könyvtár (Balázs Zsuzsanna)

 
 

 • Korrepetálás: 12 óra
 • Tehetséggondozás: 17 óra
 • Fejlesztő foglalkozások száma: 15 óra
 • Az SNI-s tanulók rehabilitációs óráinak száma: 8 óra
 • Napközire fordított óraszám: 27 óra
 • magyar felvételi előkészítő (Juhászné Nyevelka Andrea)

 
 

7. A tanév legfontosabb pedagógiai célkitűzései, feladatai
 
Kiemelt nevelési és oktatási cél:
 
Kiemelt nevelési és oktatási célunk a 2018/2019-es tanévre:
 

 1. Az alapkészségek hatékony, stabil, módszeres megalapozása az alsó tagozat legfontosabb feladata.
 2. A kommunikációs képességek sokoldalú fejlesztése minden tanóra fontos feladata.
 3. A képességhiányos tanulók kiszűrése az első évfolyamon DIFER méréssel.
 4. A tehetséges tanulókkal való foglalkozás az iskolánk pedagógiai programjában is alapvető célként szerepel. Igyekszünk részt venni a több írásbeli fordulót meghirdető versenyeken.
 5. A tanulói viselkedéskultúra fejlesztése, az emberi és erkölcsi normák elsajátíttatása és ezek tiszteletére nevelés.
 6. Kulturális programok szervezése évfolyamonként: színházlátogatás.
 7. Az intézményi Önértékelési Program következő szakaszának megvalósítása.
 8. Intézményi és vezetői tanfelügyeletre felkészülés
 9. A pedagógusok megsegítése kitűzött céljaik elérésében
 10. A kooperatív munka gyakoribb alkalmazása.
 11. Óralátogatások

Nevelési és oktatási céljainkat programjainkon, rendezvényeinken keresztül, komplexen szeretnénk megvalósítani.
 
 

 1. Témahetek komplex szervezése:

 

 • Pénz7 pénzügyi és vállalkozói témahét: 2019. február 25. és 2019. március 1. között. Koordinátor: Tumpechné Nagy Erzsébet, Vér Márta
 • Fenntarthatósági témahét: 2019. március 18. és 2019. március 22.

Koordinátora: Besenyői Viktória

 • Digitális témahét: 2019. április 8. és 2019. április 12. között.

Koordinátor: Hajduné Sárközi Erzsébet és Lőrinczné Rózsa Krisztina

8. Kiemelt iskolai ünnepek, rendezvények, programok a tanév folyamán
 
Nemzeti ünnepekhez kapcsolódó megemlékezések:
 
 

Ünnep

Időpont

Felelős
 

Október 6.
Aradi Vértanúk
Napja

 október 5.

6. osztály
Juhászné Nyevelka Andrea

Október 23.
1956-os forradalom ünnepe

október 19.

8. osztály
Juhászné Nyevelka Andrea

Kommunizmus áldozatainak emléknapja

február 24. /25./

osztályfőnökök /munkatervbe/

Március 15.
1848-as forradalom és szabadságharc

március 14.

7. osztály
Palyagáné Keczöl Anita

Holokauszt magyarországi áldozatainak emléknapja

április 16.

osztályfőnökök /munkatervbe/

Június 4. Nemzeti
Összetartozás Napja

június 4.

Laczkó Andrea

 
Megemlékezéseinket igény szerint összekapcsoljuk a községi rendezvényekkel is.
 
Ünnepkörökhöz kapcsolódó rendezvények:
 
Karácsonyhoz kapcsolódó rendezvények decemberben
Adventi készülődés.

 • Gyertyagyújtás négy pénteki reggelen.
 • Luca-napi vásár.
 • Karácsonyi kézműves délután.  
 • Iskolai karácsonyi műsor iskola tanulóinak, szülőknek (ötödikes osztályfőnökök, magyartanárok).

 
Farsang
• Alsó-tagozat (első évfolyam, alsós DÖK)
• Felső-tagozat (hatodik évfolyam, DÖK)
Húsvét

 • kézműves foglalkozás az alsó és a felső tagozaton

 
Egyéb iskolai rendezvények, programok:
 
Csibeavató program: elsősök fogadása
Felelős: elsős osztályfőnökök
Időpont: augusztus 27-28.
 
Gilice avató - ötödikeseknek
Felelős: DÖK
Határidő: október vége
 
Szülői közösség bálja  
Felelős: Szülői munkaközösség
Határidő: tanév vége
 

9. Mérés, értékelés a tanév folyamán
 

 • Elsőseinknél elvégezzük a DIFER mérést az érintett tanulóknál

Határidő: október 12.
Koordináló: Balázs Zsuzsanna
 

 • Idegen nyelvi mérés az elsőként választott idegen nyelvből 6. és 8. évfolyamon

Időpontja: május 22.
Felelős: Acsai László
 
A 13/2018. (VI. 14.) EMMI rendelete a 2018/2019. tanév rendjéről alapján iskolánk a mérést angol nyelvből 8. évfolyamon, a kiválasztott tanulóknál kiegészíti szóbeli tudásfelméréssel. A szóbeli felmérés tervezését és lebonyolítását az angol nyelv szakos kollégák végzik.
 

 • Központi OKÉV mérés 6. és 8. évfolyamokon

Időpontja: május 29. szerda
Felelős: Acsai László
 
 

 • Pedagógus önértékelés, óralátogatások meghatározottak szerint

Határidő: folyamatos
Felelős: munkaközösség-vezetők, intézményvezető, intézményvezető-helyettesek
 

 • Pedagógus minősítési eljárások Ped. II. fokozat eléréséhez 2019. évben:

 

 • Acsai László
 • Balázs Zsuzsanna
 • Kecser Györgyné
 • Laczkó Andrea
 • Szalainé Ollé Mónika
 • Vér Márta

 

 • Pedagógus minősítési eljárás mester fokozat elérése:

 

 • Tóthné Balázs Edit

 

10. Éves önértékelési terv
 
 
Iskolánkban az önértékelési feladatok tervezését, koordinálását, lebonyolítását a minőségfejlesztési munkaközösség bevonásával végezzük el.
Az éves önértékelési tervben szereplő kollégák:

 • Béky Imréné
 • Bugyi Gábor
 • Csereyné Varró Magdolna
 • Doktorcsik Tünde
 • Juhászné Nyevelka Andrea
 • Palyagáné Keczöl Anita

 
A 20/2012. (VIII. 31.) EMMI-rendelet alapján a tanfelügyelethez kapcsolódó önértékelést az Oktatási Hivatal által kidolgozott és az emberi erőforrások minisztere által jóváhagyott Önértékelési kézikönyvben rögzítettek szerint végezzük. Az eljárásrendben történő változásokat követve alakítjuk ki munkafolyamatainkat.
 
Az Oktatási Hivatal kijelölte intézményünket vezetői és intézményi tanfelügyeleti eljárás lefolytatására. Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés 2019-ben lesz, a pontos dátumot még nem jelölték ki.
A vezetői és intézményi önértékelés adatgyűjtője: Kecser György
 
 
 
 

11.Kapcsolattartás a szülőkkel
 
Aktívan működő testület a szülői munkaközösség.
Évente legalább 2-szer tartanak összejövetelt, amelyen az iskola vezetősége is jelen van. (Szeptemberben és tanév végén.) Szükség esetén a szervezet vezetője és az intézményvezető megbeszélést tart.
A Kókai Iskolásokért Alapítvány megkezdi a tanév során munkáját, mely több egyeztető megbeszélést igényel, amelyet előzetes egyeztetés után tartanak az iskola és a szülői szervezet vezetői.
Szülői szervezet vezetői:
Lutischán Melinda
Szűcsné Kókai Mária
 
Kiemelt feladat:

 • Iskolai rendezvények segítése,
 • iskolai eszközök beszerzése,
 • az iskola udvarának további szépítése, fejlesztése.

 
 
A szülőkkel való kapcsolattartás módjai:
 

 • Közös pályaválasztási tanácsadás megszervezése 8. évfolyamon.
 • Szülői értekezletek: szeptember, február hónapban:

           1. osztályok szeptember 3-án,
                 2-8. osztály szeptember 2. hetében,
                 1-8. osztály február 2-ig.

 • A kollégák szükség esetén, előre egyeztetve, heti rendszerességgel tartanak fogadóórát a szülőknek, ahol a felmerülő, személyes problémákat beszélhetik meg.
 • November hónapban nyílt napokat szervezünk, amikor a szülők betekintést nyerhetnek a tanórákba.

 
 
 
 
 
 
 
 

12. A 6 pedagógiai célú tanítás nélküli munkanap felhasználása
 
 

 

Időpont

Program

Felelős

1.

szeptember 27.

Pályaorientációs nap:

 • EuroSkills-szakértelem: 6-8.
 • Int. belül 1-5. évf.
 • 1-4. évf. helyi vállalkozók megismerése, játékos feladatok a szakmákkal kapcsolatban.

Bugyi Gábor
Vér Márta
Balázs Zsuzsanna
Besenyői Viktória

2.

január 3.

Az első félév során gyenge tanulmányi eredményt elért tanulók felmérése, megsegítésük tervezése a szükséges tananyagrész hozzárendelésével.

mk. vezetők, osztályfőnökök, szaktanárok

3.

január 4.

Alsó tagozat: Tehetséges tanulók számára helyi komplex tanulmányi verseny tervezése, összeállítása.
Fölső tagozat: Helyi szaktárgyi tanulmányi versenyek tervezése, összeállítása

mk. vezetők, osztályfőnökök, szaktanárok

4.

március 22.

Madarak-és fák napja

Tóthné Balázs Edit
MME helyi csoportja

5.

június 11.

Diáknap  - Tehetségnap DÖK döntés alapján, a nevelőtestület véleményének kikérésével

DÖK

6.

június 12.

Kiégés elleni projekt Tantestületi kirándulás
 

Szekeres-Laczkó Éva

 
 

13.Tantestületi és munkaértekezletek
 
 
 

Időpont

Program

Felelős

Augusztus 23.

Alakuló értekezlet:
2018/19-es tanév rendjének ismertetése;
Előzetes tantárgyfelosztás ismertetése
Szervezési feladatok megbeszélése

Szekeres-Laczkó Éva

Augusztus 30.

Tanévnyitó értekezlet:
éves munkaterv összeállítása, kiegészítve a munkaközösségek munkaterveivel.

Szekeres-Laczkó Éva, munkaközösség vezetők,
tantestület

November 13.

Őszi nevelési értekezlet

 1. Kollégák megsegítése előadás megtekintése. /Pál Feri atya előadása/
 2. Beszámoló az elsősök beilleszkedéséről.
 3. Beszámoló az 5. évfolyamosok beilleszkedéséről.
 4. Aktuális feladatok megbeszélése, eddigi munka értékelése

intézményvezető,
érintett osztályfőnökök

Január 24. csütörtök
15.00

Félévi osztályozó értekezlet

intézményvezető-helyettes,
osztályfőnökök
 

Február 5. kedd 15.00

Félévi tantestületi értekezlet,
I. félév munkájának értékelése

intézményvezető, intézményvezető-helyettes,
munkaközösség vezetők
 

Március 26.

Tavaszi nevelési értekezlet:
bemutató órák –
felső tagozat: Tumpechné Nagy Erzsébet
alsó tagozat: Szalainé Ollé Mónika

intézményvezető,
munkaközösség-vezetők,
órát tartó kollégák,
 

Június 13. csütörtök  15 óra

Év végi osztályozó értekezlet

intézményvezető, intézményvezető-helyettes,
osztályfőnökök

Június 19. 9 óra

Évzáró értekezlet

intézményvezető, munkaközösség vezetők

 
 
 
A munkaközösségek havi rendszerességgel, illetve a felmerülő feladatok megoldásához szükséges gyakorisággal tartanak megbeszéléseket.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14.  A középfokú iskolai felvételi eljárás lebonyolításának ütemezése a 2018/2019. tanévben a 13/2018. (VI.14.) EMMI rendelet 2. melléklete alapján
 

 

Határidők

Feladatok

 

2018. szeptember 30.

A Hivatal a honlapján közlemény formájában nyilvánosságra hozza a középfokú iskolák tanulmányi területeinek meghatározási formáját

 

2018. szeptember 20.

A középfokú iskolák a középfokú intézmények felvételi információs rendszerében
– a Hivatal által közzétett közleményben foglaltak szerint – meghatározzák
tanulmányi területeiket, és rögzítik a felvételi eljárásuk rendjét tartalmazó felvételi tájékoztatójukat

 

2018. október 20.

A középfokú iskoláknak, kollégiumoknak nyilvánosságra kell hozniuk a honlapjukon a felvételi tájékoztatójukat

 

2018. október 31.

Az általános iskola tájékoztatja a nyolcadik évfolyamos tanulókat a felvételi eljárás rendjéről

 

2018. november 16.

A Hivatal közzéteszi a 6 és 8 évfolyamos gimnáziumi központi írásbeli felvételi
vizsgát szervező gimnáziumok, továbbá a nyolcadik évfolyamosok számára központi írásbeli felvételi vizsgát szervező intézmények jegyzékét

 

2018. december 7.

A tanulók jelentkezése a központi írásbeli felvételi vizsgára közvetlenül a központi
írásbeli felvételi vizsgát szervező – az Arany János Tehetséggondozó Programra történő pályázat benyújtása esetén a pályázatban megjelölt – intézménybe

 

2019. január 19., 10.00

Központi írásbeli felvételi vizsgák az érintett 6 és 8 évfolyamos gimnáziumokban.
Központi írásbeli felvételi vizsgák a kilencedik évfolyamra és az Arany János Tehetséggondozó Programba jelentkezők számára az érintett intézményekben

 

2019. január 24., 14.00

Pótló központi írásbeli felvételi vizsgák a 6 és 8 évfolyamos gimnáziumokban,
továbbá a kilencedik évfolyamra, valamint az Arany János Tehetséggondozó
Programba jelentkezők számára azoknak, akik az előző írásbelin alapos ok miatt nem tudtak részt venni.

 

2019. február 7.

A központi írásbeli felvételi vizsgát szervező intézmények a Hivatal által meghatározott módon értesítik az írásbeli eredményéről a tanulókat.

 

2019. február 18.

Az általános iskola továbbítja a tanulói jelentkezési lapokat a középfokú
iskoláknak, a tanulói adatlapok első példányát pedig a Hivatalnak.
(A 6 és 8 évfolyamos gimnáziumba történő jelentkezésről a tanuló közvetlenül is
megküldheti a jelentkezési lapot a gimnáziumnak, a tanulói adatlapot a Hivatalnak.)

 

2019. február 21. – március 14.

A szóbeli meghallgatások az általános felvételi eljárás keretében

 

2019. március 18.

A középfokú iskola eddig az időpontig nyilvánosságra hozza a jelentkezők felvételi jegyzékét

 

2019. március 21–22.

A tanulói adatlapok módosításának lehetősége az általános iskolában.

 

2019. március 25.

Az általános iskola eddig az időpontig elzárva őrzi az eredeti, korábban beküldött
tanulói adatlap második példányát. A módosító tanulói adatlapot ekkor kell megküldeni a Hivatalnak

 

2019. március 28.

A Klebelsberg Központ kijelöli a Köznevelési Hídprogramot a következő tanévtől
megvalósító középfokú intézményt vagy intézményeket, és erről tájékoztatja az általános iskolákat

 

2019. április 30.

A felvételt hirdető középfokú iskolák megküldik a felvételről vagy az elutasításról szóló értesítést a jelentkezőknek és az általános iskoláknak.

 

2019. június 17.

Az általános iskola értesítést küld a tanulóról a tanuló állandó lakhelye, ennek
hiányában tartózkodási helye szerint illetékes megyeszékhely szerinti járási
hivatal, valamint a Klebelsberg Központ részére, amennyiben kezdeményezi a
tanköteles tanuló felvételét a Köznevelési Hídprogramba.
A Klebelsberg Központ kijelöl legalább egy, a megye területén működő Köznevelési Hídprogramban részt vevő köznevelési intézményt.

 

2019. június 17.

Az általános iskola értesítést küld a tanulóról a tanuló állandó lakhelye, ennek
hiányában tartózkodási helye szerint illetékes megyeszékhely szerinti járási
hivatal, valamint a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal részére,
amennyiben kezdeményezi a tanköteles tanuló felvételét a Szakképzési Hídprogramba.

 

2019. június 20–22.

Beiratkozás a középfokú iskolákba, valamint a Köznevelési és a Szakképzési Hídprogramba az iskola igazgatója által meghatározott időben.

 

2019. augusztus 31.

Pótbeiratkozás a Köznevelési és a Szakképzési Hídprogramra.

 

15.Havi bontású munkaterv
 
 
 
 

Augusztus
(A tanév előkészítése)
 

Időpont

Programok, feladatok

Felelősök

Egyéb információ

2018.08.23.

Alakuló értekezlet

Szekeres-Laczkó Éva

 

2018.08.23.
2018.08.27.

Munkaközösségi értekezlet:
 a tanév rendjének ismertetése, az éves feladatok tervezése.

munkaköz. vez.
intézményvezető-helyettes

 

Alsó tagozat: Két hétig minden osztályfőnök az óraközi szüneteket saját osztályával tölti, így az iskola rendjébe visszaszoktatjuk tanulóinkat. A lépcsőházi bejáratot reggel az „ajtós” ügyeletes nyitja, majd 7,50-kor zárja. Szünetekben a balesetveszély elkerülése érdekében 2 ügyeletes tartózkodik az udvari játékoknál.
Fölső tagozat: Szeptember folyamán az osztályfőnökök a reggeli beszélgetős perceken kívül jelenlétükkel segítik a tanulók visszaszokását az iskolai életbe.
 
Munkaközösségi értekezleteinket keddi napokon tartjuk.

2018.08.27. 8 óra

Javítóvizsga

vizsgáztatók

 

2018.08.21-31.

Tantermek rendezése, díszítése, taneszközök előkészítése, tanmenetek aktualizálása.

osztályfőnökök

 

2018.08. 27-28.

Csibeavató az elsősöknek
 

Lőrinczné R.Krisztina Mikusné N. Magdolna

 

2018.08.30. 9 óra

Tanévnyitó értekezlet

Szekeres-Laczkó Éva
mk. vezetők

 

2018.08.30. délután

Tankönyvek kiosztása az osztálytermekbe

tk.felelős, könyvtáros, diákok

 

 
 
 
 

Szeptember
 

Időpont

Programok, feladatok

Felelős

Megjegyzés

2018.09.03. 7.45.

Az első osztályokat az óvodából vezetik a tanító nénik az évnyitóra az óvónénikkel.

Lőrinczné R.Krisztina MikusnéN.Magdolna

 

2018.09.03.
8 óra

Tanévnyitó ünnepély
A másodikosok műsora
Az elsősök Csibefogadalma
 

intézményvezető,
Balázs Zsuzsanna Kecser Györgyné
Lőrinczné R.Krisztina MikusnéN.Magdolna

 

2018. 09.első hete

Munkaközösségi értekezlet: az ügyeleti rend, Arizónás beosztás megbeszélése, a hónap feladatainak áttekintése

alsós mk.vezető
felsős mk. vezető

tisztasági,
magatartás verseny

2018.09.03.

Az elsősök szülői értekezlete

elsős osztályfőnökök,
Béky Imréné

bemutatkozás, általános információk, mozgásfejlesztés a testnevelésórákon

2018. 09.09.

Fölső tagozat: Osztályok közötti verseny indítása.
Alsó tagozat: Éves ARANYTALLÉR tisztasági verseny indítása
-Napi osztályrend és –tisztasági ellenőrzés, havi értékeléssel, év végi jutalmazással

osztályfőnökök, pedagógiai asszisztens

Cél: A tanulók visszaszoktatása az iskolai szokásrendhez

2018.09.10-14.

Gyümölcshét
 -Gyümölcssaláta készítése szülők bevonásával a tankonyhán
- Különleges formájú őszi termések kiállítása az emeletek folyosóin
-Rajzverseny: kreatív, gyümölcsfantázia-figurák rajzolása  09.28-ig

osztályfőnökök,
 
 
 
Oklevelek készítése: Molnár Patrícia

Az összegyűjtött rajzok értékelése, jutalmazása, belőlük kiállítás szervezése, osztályfőnökök,
 iskolarádió

2018. 09. 10- 14-ig

Szülői értekezletek

osztályfőnökök

2-8. évf.

2018.09.19-23.

Határtalanul program

Szekeres-Laczkó Éva Kecser György
Varró Vivien

Utazás előtti tevékenységek szervezése, bonyolítása

2018.09. 21-ig

Tanmenetek összeállítása, ellenőrzése, adminisztrációs feladatok elvégzése

osztályfőnökök,
mk. vezető

 

2018.09.10-14.

Alsó tagozat: Gyümölcshét
-Cél: Gyümölcstál készítése szülők bevonásával
-Őszi versillusztráció készítése

osztályfőnökök

Alsó tagozat

2018.09.24-28.

Világ legnagyobb tanórája programhoz való csatlakozás.

Doktorcsik Tünde /reg./

1-6. évf.
8. évf.

2018.09. 27.

Pályaorientációs nap:

 • EuroSkills-szakértelem: 6-8.
 • Int. belül 1-5. évf.

Bugyi Gábor /reg./
Vér Márta /reg./
Balázs Zsuzsanna
Besenyői Viktória

 1. tanítás nélküli munkanap

2018.09.28.

Felső tagozat: Egészségnap
Csatlakozás az Európai Diáksport Napjához

Béky Imréné

Csatlakozás: MDSZ programhoz

2018.09.28.

A Népmese napja-Benedek Elek születésnapja:
1.         Testnevelésórán ügyességi játékok:
•          Boszorkánypróba
•          Hétmérföldes csizmában lépegetés
•          Lovagi próba
•          Küzdelem a sárkánnyal
•          Kulcskeresés az elvarázsolt tóban
2.         Hangos meseolvasás osztálykeretben
3.         Mesemozaikkeresés után illusztráció készítése

osztályfőnökök, testnevelést tanítók

Cél: A próbák teljesítése a játék öröméért.
 
 
 
Jutalom: hamuban sült pogácsa

2018.09.28-29

Kutatók éjszakája

Besenyői Viktória Tóthné Balázs Edit

felső tagozat

hónap végéig

Év eleji felmérések

osztályfőnökök, szaktanárok

 

 
 
 
 
 
 
 

 • Iskolatej-program beindítása, lebonyolítás meghatározása
 • Iskolagyümölcs-program beindítása, lebonyolítás meghatározása

Október
 

Időpont

Programok, feladatok

Felelős

Megjegyzés

2018.10.01-ig

Törzslapok elkészítése

osztályfőnökök

 

2018.10.01.

A zene világnapja /okt.1./

Bátonyi Zsófia

iskolarádiós program

2018.10.01-től folyamatosan

Internetes és levelező versenyek indulása:

 • Tudorka, Tappancs
 • Bendegúz Nyelvész
 • Mozaik
 • Tollforgató
 • Szövegmanó

Tápiógyörgyén csapatverseny 3-4.o.

mk. vezető,
osztályfőnökök

alsó tagozat

2018.10.01-től folyamatosan

Internetes- és levelező versenyek indulása:

 • Tollforgató
 • Kenguru, Zrínyi
 • Megyei néprajz (Mende)
 • AVKF néprajz (Vác)

HEBE angol

mk. vezetők,
szaktanárok
 

fölső tagozat

2018.10.02.

Munkaközösségi értekezlet:
a hónap teendőinek megbeszélése

mk. vezető

 

2018.10.05.

Az aradi vértanúkra emlékezünk osztálykeretben

iskolarádió

alsó tagozat

2018.10.05.

Ünnepi műsor

Juhászné Nyevelka Andrea 6.évfolyam

felső tagozat

2018.10.13.

Kerékpártúra a 3. és 4. évfolyamnak

DÖK   osztályfőnökök

 időjárástól függően

2018.10.13.

Gyalogtúra az 1. és 2. évfolyamnak    

DÖK 
osztályfőnökök

az időjárástól függően

2018.10.13.

DÖK túra

DÖK
osztályfőnökök

az időjárástól függően

2018.10.12.

Bolyai Matematika Csapatverseny

Vér Márta

 

2018.10.19.

Megemlékezés a nemzeti ünnepről

iskolarádió      

alsó tagozat

2018. 10.19. péntek
 

Nemzeti ünnep
1956-os forr. és szabadságharc

Juhászné Nyevelka Andrea

Műv. ház
8. évfolyam

2018.10.25-26.

Papírgyűjtés

DÖK; mk. tagjai

 

2018.10.26.

Gilice avató

DÖK; 8. évf.

büfé: 8. évfolyam

2018.10.26

ŐSZI SZÜNET előtti utolsó nap

 

 

2018.10.29-11.02.

Őszi szünet

 

 

 
 

November
 
 

Időpont

Programok, feladatok

Felelős

Megjegyzés

2018.11.05.

Őszi szünet utáni első tanítási nap.

 

 

2018.11.06.

Munkaközösségi értekezlet: a hónap teendőinek megbeszélése, Luca-napi vásár előkészítése

mk. vezetők

 

2018.11.      05-10.  között

Temetőlátogatás

Sótiné Laczkó Gabriella

alsó tagozat

2018.11.05-10.

Fogászati napok

osztályfőnökök

alsó tagozat

2018.11.09.

Bolyai magyar verseny

Juhászné Ny.Andrea
Palyagáné K.Anita

fölső tagozat

2018.11.14-16.

Nyílt napok

osztályfőnökök, szaktanárok

 

 

 

 

 

2018.11.?

SZMK-bál

Szülői szervezet

Szülői szervezet tervezése szerint

2018.11.13.
/2018.09.06/

Őszi nevelési értekezlet
1.Kollégák megsegítése előadás szervezésével. /Pál Feri atya előadása/
2.Beszámoló az elsősök beilleszkedéséről.
3.Beszámoló az 5. évfolyamosok beilleszkedéséről.
4.Aktuális feladatok megbeszélése, eddigi munka értékelése

intézményvezető

intézményvezető,
érintett osztályfőnökök

2018.11.29.

Angol és német nyelvi vetélkedő

Laczkó Andrea
Tóthné B Edit
Palyagáné K.Anita

fölső tagozat
4. évf.

 
                                                            
 
December
 
 

Időpont

Programok, feladatok

Felelős

Megjegyzés

2018.11.30.
          12.07.
          12.14.
          12.21

Adventi gyertyagyújtások

8. évf.
7. évf.
4. évf.
3.évf.

 

2018.12.04.

Munkaközösségi értekezlet:              a hónap teendőinek megbeszélése

mk. vezetők

 

2018. 12.03-07-ig

Szülők tájékoztatása a gyenge tanulmányi eredményről.

osztályfőnökök
szaktanárok

 

2018.12.06.

Cipőpucoló verseny

osztályfőnökök

alsó tagozaton

2018.12.06.

Mikulás látogatása

osztályfőnökök, intézményvezető h.

 

2018.12.11-15.

Luca-napi vásár:
Adventi készülődés, kézműves ajándékok

osztályfőnökök, DÖK

 

2018.12. 11-14.

Mézeskalácssütés

Gregorné Rácz Ildikó osztályfőnökök

 

2018.12.20.

Karácsonyi műsor a szülőknek

5.évf.: Palyagáné Keczöl Anita
 

Műv. ház

2018.12.21.
 

Karácsonyi műsor az iskolának

Műv.ház

2018.12.27-2019.01.02.

 
TÉLI SZÜNET

 

 

 
 

Január
 

Időpont

Programok, feladatok

Felelős

Megjegyzés

2019.01.03.
 
 
 
 
2019.01.04.

Az első félév során gyenge tanulmányi eredményt elért tanulók felmérése, megsegítésük tervezése a szükséges tananyagrész hozzárendelésével.
Alsó tagozat: Tehetséges tanulók számára helyi komplex tanulmányi verseny tervezése, összeállítása.
Fölső tagozat: Helyi szaktárgyi tanulmányi versenyek tervezése, összeállítása

osztályfőnökök, szaktanárok

2-3. tanítás nélküli munkanap

2019.01.07.

Munkaközösségi értekezlet: a hónap teendőinek megbeszélése

mk. vezetők

 

2019. 01. 09-04. 26.

Netfit mérések lebonyolítása

testnevelést tanítók

felső tagozat

2019.01.19.

Központi, írásbeli vizsga

osztályfőnökök – 8. évfolyam

szülői együttműködés

2019.01.21-24.

Kézműves készülődés farsangra

Mikusné

alsó tagozat

2019.01.22.

A magyar kultúra napja

osztályfőnökök, iskolarádió

Dokumentáció Krétába

2019.01.24. 15 óra

Félévi osztályozó értekezlet

intézményvezető-helyettes
osztályfőnökök

 

2019.01.25-ig     

Félévi felmérések, a félév munkájának értékelése

osztályfőnökök, szaktanárok

 

2019.01.25.

Alsós farsangi bál

DÖK segítő,
első évfolyam
 

 

2019.01.25.

Az I. félév vége

 

bizonyítvány dátuma

2019.01.

Téli sportok: szánkózás, korcsolyázás

DÖK

időjárástól függően

 
 

 

Február
 
 

Időpont

Programok, feladatok

Felelős

Megjegyzés

2019.02.01-ig

Félévi bizonyítványok kiosztása

osztályfőnökök

 

2019.02.04-02.08.

Szülői értekezletek

osztályfőnökök

 

2019.02.05.

Munkaközösségi értekezlet:a hónap teendőinek megbeszélése

mk. vezető

 

2019.02.02.

8. évfolyamos vizsgabál

Szekeres-Laczkó Éva

terem rendezés:
7. évfolyam

2019.02. 08.

Farsangi bál

DÖK

büfé: 6. évf.
műv. ház

2019. 02. 18-22. között

a kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapja /02.25./

osztályfőnökök

of. óra
dokumentáció

2019. 02. 25-03.01.

„Pénz7” pénzügyi és vállalkozási témahét

Vér Márta
Tumpechné Nagy Erzsébet

 

2019.02.26.
kedd

Alsós vers- és prózamondó verseny

Balázs Zsuzsanna

Helyszín: községi könyvtár

 

 

 

 

 

 

 

 
(Hamvazószerda:2019.03.06.)
 

Március
 
 

Időpont

Programok, feladatok

Felelős

Megjegyzés

2019.03.05.

Munkaközösségi értekezlet:
 az előző hónap értékelése,
a következő hónap teendőinek megbeszélése

mk. vezetők

 

2. hét

Gergelyjárás

Tóthné Balázs Edit
5. évfolyam

partner:
óvoda

2019.03.14.

Nemzeti ünnep:
Megemlékezés a kápolnánál

 
2- 3. évfolyam

 

2019.03.14.
12 óra

Nemzeti ünnep:

Palyagáné Keczöl Anita
7. évf.

műv. ház

2019. 03. 18-22.

Fenntarthatóság-környezettudatosság témahete
biológia háziverseny

Besenyői Viktória

 

2019.03.25.

Csapatverseny Tápiógyörgyén

3-4. osztályok, osztályfőnökök

 

2019.03.26.

Tavaszi nevelési értekezlet:
alsós bemutató óra – Szalainé Ollé Mónika
felsős bemutató óra – Tumpechné Nagy Erzsébet

intézményvezető
intézményvezető-helyettes
 

Bemutató óra

 

 

 

 
 

Április
 

Időpont

Programok, feladatok

Felelős

Megjegyzés

2019.04.

Tollforgató döntő Monorierdőn (szombat)

osztályfőnökök

utaztatás megszervezése

2019.04.02.

Munkaközösségi értekezlet:
 az előző hónap értékelése,
a következő hónap teendőinek megbeszélése

mk. vezető

 

2019.04.04.

Hídi csata Tápióbicskén

Tóthné Balázs Edit;

fölső tagozat

2019.04.

HAPPY -hét

Tóthné Balázs Edit Tóthné Jámbor Éva

fölső tagozat

2019.04.05.

Tavaszi emlékhadjárat

Laczkó Andrea
Kecser György

kápolna
fölső tagozat

2019.04.06.?

Tanulmányi verseny Szentmártonkátán 3-8 osztályig

osztályfőnökök

 személyautó szükséges

2019.04.08-15.

Húsvéti készülődés, kézműves foglalkozás

osztályfőnökök, szakkör

alsó tagozat

2019. 04. 08-04.12.

Digitális témahét

Hajduné S. Erzsébet, Lőrinczné R. Krisztina,
alsós ofők.

 

2019. 04. 16.

a holokauszt áldozatainak emléknapja

osztályfőnökök

of. óra
dokumentáció

2019. 04.

Helyesírási verseny                           Juhászné Nyevelka Andrea
Vers- és prózamondó verseny              Palyagáné Keczöl Anita

 

2019. 04.

Könyvtár

utolsó hét

Anyák napi készülődés

osztályfőnökök

alsó tagozat

2019.04.18-23.

Tavaszi szünet

 

 

2019.04.24.

Madarak és fák napja
Víz-föld napja

Tóthné Balázs Edit Tóthné Jámbor Éva

4. tanítás nélküli munkanap MME

2019. 01. 09-04. 26.

Netfit mérések lebonyolítása

testnevelést tanítók

felső tagozat

2019.04. vége

Tervezett táborok bejelentése az ÁNTSZ felé.

intézményvezető
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Május
 

Időpont

Programok, feladatok

Felelős

Megjegyzés

2019.05.07.

Munkaközösségi értekezlet: a hónap teendőinek megbeszélése

mk. vezetők

 

2018.05.     13-17.

Helyi komplex tanulmányi csapatverseny 3. és 4. osztályos tanulóknak 4 fős csapatokkal.
 

1-2. osztályfőnökök

A feladatlapokat az első és második osztályos tanító nénik állítják össze.

2019.05.10-ig

Ajándékkészítés az óvodásoknak

Csereyné V.Magdolna Sótiné L.Gabriella

 

2019.05.    07-11 között

Leendő első osztályosok fogadása

Lőrinczné R.Krisztina
Mikusné N.Magdolna

partner: óvoda

2019. 05. 10-ig

bukásértesítők kiküldése

szaktanárok, osztályfőnökök.

 

2019.05.22.

Idegen nyelvi kompetenciamérés

Acsai László nyelvtanárok

6., 8. évf.
 

2019.05.29.

Országos kompetenciamérés          

Acsai László érintett ofők.

6., 8. évf.

2019. 05. 29. 

a kihívás napja

testnevelők

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Június
 
 

Időpont

Programok, feladatok

Felelős

Megjegyzés

2019. 06. 03-07.

Tanulmányi kirándulások

osztályfőnökök

 

2019. 06.04.

Nemzeti Összetartozás Napja

Laczkó Andrea
 

 

2019.06.04.

Munkaközösségi értekezlet:
 a hónap teendőinek megbeszélése

mk. vezető

 

2019.06. folyamatosan

Év végi felmérések, értékelések

osztályfőnökök, szaktanárok

 

2019. 06. 11.

Diáknap-Tehetségnap

DÖK, osztályfőnökök

5.tanítás nélküli munkanap

2019.06.12.

Tantestületi kirándulás

Szekeres-Laczkó Éva

6.tanítás nélküli munkanap

2019.06.13.

Év végi osztályozó értekezlet

intézményvezető, osztályfőnökök

 

2019.06.14.

Utolsó tanítási nap, bizonyítvány dátuma

 

 

2019.06.15.

Ballagás

7-8. osztályosok
Szekeres-Laczkó Éva
Juhászné Nyevelka Andrea

 

2019.06.19.

Tanévzáró ünnepély

intézményvezető, elsősök műsora

 

2019.06.19.

Év végi értekezlet

intézményvezető

 

 

 

 

 

2019. szünet

Felsős tábor

intézményvezető

igény szerint

2019. szünet

Alsós napközis tábor

intézményvezető

igény szerint

 
 
 
Igyekszünk a tanév során megjelenő pályázatokat figyelemmel kísérni és minél többre jelentkezni.
 
A hozzánk érkező és számunkra érdekes versenyfelhívások tartalmát megosztjuk a kollégákkal és közös döntés alapján részt veszünk ezeken.
A tavalyi évhez hasonlóan indulunk a Diákolimpia keretében megrendezésre kerülő játékos sportvetélkedőn. A verseny időpontjának meghirdetése után ezt a versenyt beillesztjük  a részletes munkatervünk programjába.