Tankönyvterjesztéssel kapcsolatos tudnivalók

Tankönyvterjesztéssel kapcsolatos tudnivalók
A 2013/14-es tanév tankönyvterjesztéssel kapcsolatos feladatit a Könyvtárellátó Nonprofit Kft. (www.iskola.kello.hu) látja el. A tanulók számára megrendelt tankönyveket névre szólóan csomagolva fogja kiküldeni az iskolának.
A fizetős diákok számára – július végi fizetési határidővel – névre szóló díjbekérőt           (és csekket) küld a Könyvtárellátó Nonprofit Kft. a tankönyvlistán közölt és az Önök által elfogadott címükre.
 Augusztusban csak a kifizetett tankönyvcsomagok lesznek átadhatók. A tankönyvek átvétele alkalmával a befizetett csekket be kell mutatni.
Ingyenesség
A köznevelési törvény. 97. § (22) bekezdés alapján a 46. § (5) bekezdés szerinti térítésmentes tankönyvellátást első alkalommal a 2013/2014. tanévben az első évfolyamra beiratkozott tanulók számára, ezt követően felmenő rendszerben kell biztosítani. Továbbá normatív támogatás alapján térítésmentesen kaphat tankönyveket az iskolához benyújtott érvényes kérelem alapján az a tanuló, aki:
♦ tartósan beteg (szakorvos igazolja),
♦ sajátos nevelési igényű (szakértői és rehabilitációs bizottság igazolja),
♦ három- vagy többgyermekes családban él (a megállapított családi pótlék igazolja),
♦ rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesül (az erről szóló határozat igazolja).
A normatív támogatás összege már több éve 12000 Ft. Az iskolának biztosítani kell, hogy a normatív támogatásra jogosult tanulók minden könyvet és munkafüzetet térítésmentesen kapjanak. Ezért az iskola az ingyenes könyveket többféleképpen biztosíthatja:
tanulók tulajdonába kerülő új tankönyvvel,
iskolai kölcsönzés útján használatra kapott új tankönyvvel,
iskolai kölcsönzés útján használatra kapott használt tankönyvvel,
napköziben, tanulószobán elhelyezett tankönyvekkel.
Figyelem!
Akik a 2-8. évfolyamon a normatív támogatás alapján térítésmentes tankönyvellátásra jogosultak csak abban az esetben kaphatják ingyenesen a tankönyveket, ha érvényes kérelmet nyújtottak be, és a jogosultságuk a tankönyvterjesztés időszakában még mindig érvényes. Amennyiben a jogosultságuk lejár és azt nem újítják meg, akkor automatikusan fizetőssé válnak. A jogosultságot alátámasztó dokumentumokat a tankönyvosztáskor be kell mutatni.
A tankönyvek kiosztásának időpontja - a szállítástól függően - augusztus végére várható.       A pontos időpontról a későbbiekben tájékoztatom Önöket.
Balázs Zsuzsanna
tankönyvfelelős

 

Matematika tanulmányi verseny 3. osztály

          I.
Lantos Zsombor 3. b                40pont
          II.
Jakab Péter 3. b                         38 pont
         III.
Pap János 3. b                            37 pont

Oldalak

Subscribe to Kókai Kossuth Lajos Általános Iskola RSS