Kedves Szülők!

Értesítjük Önöket, hogy az egyházak jogi képviselői

az alábbiakban tájékoztatást adnak arról, hogy igény esetén a hit- és erkölcstanoktatást,

milyen módon szervezik meg a 2023/2024-es tanévben.

2023.03.07.   17:00   iskola 2-es termében

Tisztelt Szülők!

A nemzeti közoktatásról szóló 2011. évi CXC. törvény 35/A §-a kötelezővé tette az etika/hit- és erkölcstan oktatását az általános iskolákban. A törvény értelmében a szülők eldönthetik, hogy a pedagógus vezette etika, vagy a megjelölt egyházak hit- és erkölcstan oktatását választják gyermekük számára. A választás egész tanévre szól, mert év közben változtatásra nincs lehetőség.

Az etikaórán érintett témakörök (család, média, testi-lelki tulajdonságok) természetesen a hit- és erkölcstan órán is előkerülnek. Ugyanakkor a gyermekek választ kapnak életük alapkérdéseikre is. Arra, hogy honnan van a jó és a rossz, honnan van a világ és az élet, hogyan tud dönteni az ember a jó és a rossz között, valamint hogyan lehet boldog. Ezek világnézeti kérdések, melyek meghatározzák életünket. Az etikaóra és a hit- és erkölcstan óra között a legfőbb különbség a világnézet. Az etika világnézetileg semleges, személyes szabadságot hirdet. Ezzel szemben a hittanóra alapja a Biblia, és a kereszténység hagyományaira épít, ugyanakkor fontos az érzelmi nevelés is.

Szeretném kiemelni, hogy nyilatkozat nélkül nem lehet senki hittanos.

Nem lehet mindkettőt választani. (Az órák ugyanakkor vannak.)

A tankönyv ingyenes.

A hittanóra választásával még nem tesszük kötelezővé a templomba járást. (Nem arról kell nyilatkozni.)

Jézus ma is éltet, gyógyít, vigasztal, tanít, utat mutat. Ha szeretnék, hogy gyermekük megismerje a keresztény/krisztusi értékeket, akkor bátorítom Önöket, hogy válasszák számára a katolikus hit- és erkölcs órát!

Tisztelettel és köszönettel:

Kozsuch Zsolt plébániai kormányzó és a Hitoktatók

https://ebphitoktatas.hu/katolikushittan

 

Református hittan

 

A református hittanról az alábbi oldalon tájékozódhatnak:

https://reformatus.hu/hittan

Személyes kérdések: szentmartonkata.ref@gmail.com,    30-574-3626

 

Hitoktatás 2022/23

A 2022/23 - as tanévben a hit- és erkölcstan oktatás megszervezését vállaló egyházi jogi személyek a Kókai Kossuth Lajos Általános Iskolában: 

Magyar Katolikus Egyház  

Székhelye: 2243 Kóka, Kossuth Lajos utca 63. 

Illetékes képviselője: Kozsuch Zsolt plébániai kormányzó

Telefonszám: 06/30/434-9237

 

Hitoktatók:

Kozsuch Zsolt 

Sótiné Laczkó Gabriella 06-30/445-5629

Papp László

 

 

Magyarországi Református Egyház  

Székhelye: 2254 Szentmártonkáta, Rákóczi út 1. 

Illetékes képviselője: Krajczár János  lelkipásztor 

Telefonszám:  06-30-574-3626

Hitoktató:

Tóthné Szabó Tímea