Intézkedési terv

Kókai Kossuth Lajos Általános Iskola Intézkedési terv

a járványügyi készenlét idejére

Intézményvezetői utasítás

OM: 032522

PF0401

 

I. Az intézmény látogatása, rendezvények

Szülőkre és hozzátartozókra vonatkozó szabályok

 • Általános elvárás, hogy a szülő kizárólag egészséges és tünetmentes gyermeket küldhet be az intézménybe.
 • A tanulók szülei és hozzátartozói az intézménybe nem léphetnek be, a gyermekeket reggel az épületig kísérhetik és a tanítás után az épületen kívül várhatják meg.
 • Ügyintézés esetén a szülőknek előre be kell jelentkezniük az iskola vezetőségénél (vagy az illetékes pedagógusnál) telefonon vagy online csatornán (pl. Kréta) keresztül. Ha előre egyeztetett időpontban, ügyintézéssel kapcsolatban bejönnek az épületbe, azt kizárólag a járványügyi előírások betartása mellett tehetik.
 • A napközis gyermekeket a megadott időpontokban lehet elvinni az iskolából, melyről előzetesen a szülők tájékoztatást kaptak.
 • Az iskola a szülőkkel való kapcsolattartásban az elektronikus megoldásokat (Kréta e-napló, facebook csoport, email) részesíti előnyben. Szülői értekezletet előre egyeztetett időpontban az osztályfőnökök szervezhetnek, kizárólag a járványügyi előírások betartása mellett.
 • Az intézmény hivatalos tájékoztatási felülete az e-Kréta felület, melyet a gondviselőnek kötelessége folyamatos figyelemmel kísérni.

Tanulókra vonatkozó szabályok

 • A tanulók az iskola területére érkezésük után az osztálytermükbe mennek. Az építkezés alatt csak a parkoló felől jöhetnek be az iskola épületébe a gyerekek. /Az építkezés befejezése után a megszokott rendben: felső tagozat: főbejárat, alsó tagozat parkoló felőli bejárat/ Azok a tanulók, akik fél 8 előtt érkeznek az iskolába, a 9-es teremben várakoznak.
 • A tanulók a tanórák közti szüneteket a felső tagozat a lezárt parkolóban, alsó tagozat a sportcsarnok mögötti területen, rossz (elsősorban esős) idő esetén az osztálytermekben töltik.
 • A napközis felügyeletet nem igénylő, illetve egyéb szervezett iskolai foglalkozáson (pl. szakkörök, korrepetálások stb.) részt nem vevő tanulók kötelesek elhagyni az intézmény területét.

Egyéb szabályok

 • Az a tanuló vagy iskolai dolgozó, aki bármilyen betegség miatt otthon maradt, a háziorvos, a kezelőorvos igazolásával vagy kórházi zárójelentéssel jöhet újra az intézménybe. Hatósági házi karantén esetén a járványügyi hatóság által kiadott, a járványügyi megfigyelést feloldó határozatot szükséges bemutatni.
 • A tanulók óráik nagy részét saját osztálytermükben töltik. A vándorlás csak a csoportbontásban tanított tantárgyaknál és a szaktantermi oktatás keretében lehetséges (informatika, ének-zene, testnevelés). Ezekben a tantermekben minden óra után felületfertőtlenítést végeznek a takarítónők.
 • Rossz (elsősorban esős) idő esetén a tanulók az óraközi szünetekben a saját osztálytermükben kötelesek tartózkodni.
 • Ha az időjárás megengedi, a tanulási idő alatt is folyamatosan szellőztetünk az osztálytermekben.
 • Idegenek az intézménybe csak előre bejelentkezve (telefonon, emailben), intézményvezetői engedéllyel jöhetnek be, a járványügyi előírások betartása mellett.

II.           Étkezési szabályok

A tízóraizás rendje

 • Az második szünetben (940-955) minden tanuló a saját osztálytermében fogyasztja el a tízóraiját. Azok a tanulók, akiknek a szülei kérték a tízórait, az előzetesen megismert helyeken kapják azt meg.

Az ebédelés rendje

 • Az 1-4. osztályosok ebédeltetési beosztása előre meghatározott formában történik, amely az adott osztály napi óraszáma szerint változik. Az 5-8. osztályosok mindig az utolsó tanórájuk után ebédelnek. Kivétel azok az osztályok, akiknek van 7. órájuk is, ők a 6. óra után ebédelnek. A felsős tanulók korábban (a tanórák között) nem mehetnek ebédelni, ennek a szabálynak a megszegése fegyelmi vétségnek minősül.

Az uzsonnázás rendje

 • A napközis csoportok az uzsonnát a teremben fogyasztják el. Az uzsonna terembe szállítását a kijelölt felelősök végzik. A tanteremben a tanulók szalvétát használnak.

III. Teendők beteg személy esetén

 • A szülő köteles értesíteni az intézmény vezetőségét, ha a gyermekénél koronavírus gyanúja merül fel! Az értesítés telefonon vagy az online csatornán (pl. Kréta) keresztül történik. A betegség megszűnése után, kizárólag orvosi igazolással látogathatja ismét az iskolát a tanuló.

Azt a tanulót, aki az iskolában lázas lesz, illetve a járvány egyéb tüneteit mutatja (köhögés, nehézlégzés, légszomj, hidegrázás, izomfájdalom, torokfájás, újonnan kialakult ízérzés- vagy szaglászavar, továbbá émelygés, hányás és/vagy hasmenés), a pedagógusok elkülönítik; ezzel egy időben a szülőt értesítik és a szülő megérkezéséig a gyermeket felügyelik.

A szülő köteles gondoskodni a gyermek iskolából való eltávozásáról. A felügyelő az intézmény egyik pedagógusa vagy takarítónője, akinek kötelező a gumikesztyű és a szabályosan viselt maszk használata.

 

IV.   Záró rendelkezések

 • Az intézkedési terv mellett az intézményben alkalmazzuk az EMMI által kiadott eljárásrendeket.
 • Minden új információról folyamatos tájékoztatást adunk, elsősorban online felületeken (pl. Kréta-felület).
 • Kérjük a tisztelt szülőket és hozzátartozókat, hogy kizárólag a hivatalos szervek (Kormány, EMMI (minisztérium), Klebelsberg Központ, Ceglédi Tankerületi Központ, Kóka Község Önkormányzata stb.) állásfoglalásait tekintsék mérvadónak.

 

                      Szekeres-Laczkó Éva

                         intézményvezető

 

Kóka, 2021. szeptember 1.

Kedves látogató!

További képeket a kókai iskoláról, az iskola életével kapcsolatban a galériában találhat az alábbi linkre kattintva.