Balázs Zsuzsanna tanító  
Béky Imréné tanító testnevelés
Besenyői Viktória tanár biológia, fizika, kémia, természetismeret
Bugyi Gábor tanító testnevelés
Csereyné Varró Magdolna tanító  
Doktorcsik Tünde tanító  
Gregorné Rácz Ildikó tanító  
Hajduné Sárközi Erzsébet tanár matematika, informatika
Juhászné Nyevelka Andrea tanár magyar nyelv és irodalom, történelem
Kecser György tanár magyar nyelv és irodalom, történelem, technika, etika
Kecser Györgyné tanító  
Laczkó Andrea tanár angol, történelem
Lőrinczné Rózsa Krisztina Mirtill tanító  
Majzik Viktor tanító napközi
Mikusné Nagy Magdolna tanító  
Palyagáné Keczöl Anita tanár magyar nyelv és irodalom, német, etika
Sótiné Laczkó Gabriella tanító etika
Szalainé Ollé Mónika tanító  
Szekeres-Laczkó Éva tanár testnevelés, tánc
Tóthné Balázs Edit tanár angol, természetismeret, földrajz, rajz, hon-és népismeret
Tóthné Jámbor Éva tanár földrajz, német, rajz, természetismeret
Varró Vivien tanító  
Vér Márta tanár matematika

 

Óraadók:

Acsai László tanár testnevelés
Béky Imre tanár informatika
Erdős Andrea konduktor  
Farkas Lajos tanár ének-zene
Fábosné Józsa Zsuzsanna tanító napközi
Laczkó Tibor tanár néptánc
Lukács Dániel tanár testnevelés
Nagy Lajosné tanító napközi
Ofelláné Horváth Bernadett tanár matematika

 

Iskolapszichológus:

Juhászné Darvas Gyöngyi

 

Pedagógiai asszisztensek:

Laczkó Istvánné

Molnár Patrícia