Balázs Zsuzsanna tanító   zsuzsika3674@gmail.com
Besenyői Viktória tanár biológia, fizika, kémia, természetismeret besenyoiviktoria.kokasuli@gmail.com
Bugyi Gábor tanító testnevelés bgabi87@freemail.hu
Csereyné Varró Magdolna tanító   magdicsereyne@gmail.com
Doktorcsik Tünde tanító   doktorcsik.tunde.koka@gmail.com
Fábosné Józsa Zsuzsanna tanító testnevelés-biológia  
Fórizs-Vass Anikó tanár történelem, német vassaniko68@freemail.hu
Gregorné Rácz Ildikó tanító   ildiko.racz1@gmail.com
Hangodi Mária tanító    
Juhászné Nyevelka Andrea tanár magyar nyelv és irodalom, történelem juhaszandrea.kokasuli@gmail.com
Kecser György tanár magyar nyelv és irodalom, történelem, technika, etika kecsergykoka@gmail.com
Laczkó Andrea tanár angol, történelem laczkoandrea.kokasuli@gmail.com
Mikusné Nagy Magdolna tanító   mikusnem@gmail.com
Palyagáné Keczöl Anita tanár magyar nyelv és irodalom, német, etika palyagane.kokasuli@gmail.com
Sótiné Laczkó Gabriella tanító etika laczkogabi69@gmail.com
Szabados Márk Dániel tanár testnevelés  
Szabó Péter tanár matematika-informatika  tepersz@gmail.com
Szabó Zsuzsanna tanító   szabozsuzsa.kokasuli@gmail.com
Szalainé Ollé Mónika tanító   szollem@gmail.com
Szekeres-Laczkó Éva tanár testnevelés, tánc laczkoeva.kokasuli@gmail.com
Tóth Krisztián tanár angol  
Tóthné Balázs Edit tanár angol, természetismeret, földrajz, rajz, hon-és népismeret tbaled@gmail.com
Tóthné Jámbor Éva tanár földrajz, német, rajz, természetismeret tothneje@gmail.com
Tusor Erzsébet tanító    
Varró Vivien tanító   varrovivien.kokasuli@gmail.com
Vér Márta tanár matematika vermarta.kokasuli@gmail.com

 

Óraadók:

Laczkó Tibor tanár néptánc laczkot80@gmail.com
Orosz Csaba tanár ének-zene csabaorosz@yahoo.com

 

Pedagógiai asszisztensek:

Laczkó Istvánné

Pestiné Bencsik Mária